ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ชร.ขช. 819/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

25 เม.ย. 2557 -

5 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กพ.ค. 670/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

25 เม.ย. 2557 -

5 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กพ.ค. 667/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และ Blade Server โดยวิธีตกลงราคา

25 เม.ย. 2557 -

5 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ. 551/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารธนาคารออมสินสาขาตลาดพรเพชร จังหวัดมุกดาหาร

25 เม.ย. 2557 -

5 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อช.ง. 190/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผลิตชุดใบฝาก-ใบถอนและบัตรลายมือ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีตกลงราคา

25 เม.ย. 2557 -

5 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปต.18/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสารสนเทศ และปิดหรือลดช่องว่างและความเสี่ยงที่ตรวจพบตามมาตรฐาน PCI DSS เวอร์ชั่น 2.0 ต่อเนื่อง

24 เม.ย. 2557 -

2 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.5-34/2556

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน ภาค 5

24 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
6(อ)/2557

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ในส่วน Internet Web Farm (gsb.or.th) พร้อมจ้างบำรุงรักษา (ครั้งที่ 3)

24 เม.ย. 2557 -

28 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ส.21/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปฏิทินแขวนจีน ประจำ ปี 2558 โดยวิธีสอบราคา

24 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
26/2556

สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ FTP Server กลาง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

24 เม.ย. 2557 -

24 ก.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11