ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
100(อ.)/2557

ประกาศประกวดราคาจ้างทำแฟ้ม ก.22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 ต.ค. 2557

28 ต.ค. 2557 -

31 ต.ค. 2557

6 พ.ย. 2557

18 พ.ย. 2557

PDF PDF
108(อ.)/2557

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อแจกลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 ต.ค. 2557 -

12 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
108(อ.)/2557

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อแจกลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 ต.ค. 2557 -

27 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF PDF
กพ.ค.2742/2557

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ RIBBON CARTRIDGE FOR DOT MATRIX FUJITSU DL3850+ โดยวิธีตกลงราคา

24 ต.ค. 2557 -

3 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
77/2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

24 ต.ค. 2557 -

2 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
77/2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

24 ต.ค. 2557

24 ต.ค. 2557 -

3 พ.ย. 2557

24 ต.ค. 2557 -

3 พ.ย. 2557

4 พ.ย. 2557

PDF PDF
พ.240/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงืนอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 198 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

24 ต.ค. 2557 -

3 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
98(อ)/2557

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA ระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

24 ต.ค. 2557 -

31 ต.ค. 2557

24 ต.ค. 2557 -

29 ต.ค. 3057

4 พ.ย. 2557

21 พ.ย. 2557

- PDF
ส.70/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา

22 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
บห.อ.2525/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีตกลงราคา

22 ต.ค. 2557 -

2 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11