ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ส.54/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (ใบคำขอใช้บริการ ออมสิน Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดา จำนวน 20,000 เล่ม)

2 ก.ย. 2557 -

12 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ส.65/2557

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา

2 ก.ย. 2557 -

13 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.65/2557

สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2558

2 ก.ย. 2557

5 ก.ย. 2557 -

15 ก.ย. 2557

5 ก.ย. 2557 -

15 ก.ย. 2557

16 ก.ย. 2557

- PDF
พ.189/2557

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง Green Channel ในรายการ Meet the Fabs (เริ่ด หรู คู่เวอร์) โดยวิธีพิเศษ

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1)379/2557

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ส1)1087/2557

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1)392/2557

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พล.ท.610/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับลูกค้า ธนาคารออมสินสาขาบางกระทุ่ม โดยวิธีตกลงราคา

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชย.ก.446/2557

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาแก้งคร้อ โดยวิธีตกลงราคา

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.รอ.500/2557

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

1 ก.ย. 2557 -

11 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11