ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ธอ.อ.(ป1) 97/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1) 100/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM ณ มินิบิ๊กซี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

13 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ลพ.น.170/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
43(อ.)/2558

ประกาศราคากลาง จ้างทำแฟ้มใส่กรมธรรม์

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.ช.501/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือก โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.มอ.340/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาแม่อาย โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.บห.666/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาบิ๊ํกซี หางดง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.ชค.148/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาช้างคลาน โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.มว.196/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาแม่วาง โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชม.อ.277/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาอมก๋อย โดยวิธีตกลงราคา

3 มี.ค. 2558 -

12 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11