ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
2(อ.)/2558

ประกวดราคาซื้อเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9 ต.ค. 2558

9 ต.ค. 2558 -

15 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

10 พ.ย. 2558

- PDF
74(อ.)/2558

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดการศูนย์เงินสด และงานเกี่ยวกับศูนย์เงินสดทั้งระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9 ต.ค. 2558 -

19 พ.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
74(อ.)/2558

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดการศูนย์เงินสด และงานเกี่ยวกับศูนย์เงินสดทั้งระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9 ต.ค. 2558

9 ต.ค. 2558 -

14 ต.ค. 2558

19 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

PDF PDF
66(อ.)/2558

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเติมเงินและควบคุมดูแลเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ในเขตภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9 ต.ค. 2558 -

12 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ปอ.ช.(ป1)209/2558

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน7-11 จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

9 ต.ค. 2558 -

18 พ.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.54/2558

ประกาศราคากลางจ้างทำแฟ้ม ก.22 จำนวน 272,000 แฟ้ม โดยวิธีสอบราคา

9 ต.ค. 2558 -

19 พ.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.54/2558

ประกาศสอบราคาจ้างทำแฟ้ม ก.22 จำนวน 272,000 แฟ้ม

9 ต.ค. 2558

12 ต.ค. 2558 -

21 ต.ค. 2558

12 ต.ค. 2558 -

21 ต.ค. 2558

22 ต.ค. 2558

- PDF
ส.43/2558

ประกาศผลการสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

9 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ.266/2558

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ จำนวน 65 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

9 ต.ค. 2558 -

19 พ.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.53/2558

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชธส.ทบ. อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

9 ต.ค. 2558 -

19 พ.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11