ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
พ 208/2557

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อดิจิตอลช่อง Nation Channel ในรายการ เก็บตกจากเนชั่น และรายการ ข่าวข้น คนเนชั่น

19 ก.ย. 2557 -

29 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.1969/2557

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2557 -

30 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธป.พ.1216/2557

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระเป๋าคันชัก 4 ล้อ ของฝ่ายธุรกิจปริวรรต โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2557 -

30 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บท.อ.1887/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องมั่นคงที่ 2 (อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน) ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2557 -

29 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.17-140/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อชุดผ้าปูที่นอนเยื่อไผ่ ของธนาคารออมสินภาค 17 โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2557 -

29 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 12

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2557 -

29 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.4-913/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขาย้อย โดยวิธีตกลงราคา

19 ก.ย. 2557 -

29 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.62/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

17 ก.ย. 2557 -

27 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ.207/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุ รายการเมล็ดพันธุ์เพลง ทางคลื่น FM 93.5 MHz และรายการครูหญิงกับครูหยุยมาคุยกัน ทางคลื่น FM 97.0 MHz โดยวิธีพิเศษ

18 ก.ย. 2557 -

28 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กพ.ค.2257/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย และระบบงานฐานข้อมูลทรัพย์สินระหว่างบังคับคดี โดยวิธีตกลงราคา

18 ก.ย. 2557 -

28 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11