ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
100(อ.)/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างทำแฟ้ม ก.22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26 พ.ย. 2557 -

28 ก.พ. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
75(อ.)/2557

ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาละงู จังหวัดสตูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
58/2557

ประกาศผลการสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงลานจอดรถยนต์ธนาคารออมสินสาขาตาก จังหวัดตาก

26 พ.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
บน.สต.121/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน หน่วยสนับสนุนคอมพิวเตอร์ 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บน.สต.121/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.2719/2557

ประกาศราคากลาง งานซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อทดแทนธนาคารออมสินสาขาลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.2684/2557

ประกาศราคากลาง งานซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อทดแทนธนาคารออมสินสาขาปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.2791/2557

ประกาศราคากลาง งานซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อทดแทนธนาคารออมสินสาขาละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.2710/2557

ประกาศราคากลาง งานซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นศ.ญ.588/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2557 -

6 ม.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11