ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ค.280/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาถนนนาใน (ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.278/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)จังหวัดสงขลา โดยวิธีพิเศษ

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.279/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ยี่ห้อ NCR ให้รองรับ Chip Card ตามมาตรฐาน EMV มาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีพิเศษ

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
90/2557

สอบราคาจ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน จากสำนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ไปติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง อาคารแอทสาทร

21 พ.ย. 2557

24 พ.ย. 2557 -

4 ธ.ค. 2557

24 พ.ย. 2557 -

4 ธ.ค. 2557

8 ธ.ค. 2557

- PDF
นบ.บ.201/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบางบัวทอง โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นบ.ญ. 775/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบางใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นบ.ฟ. 142/2557

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นบ.ขน.2-2111/2557

จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 2 โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นบ.บ.202/2557

จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบางบัวทอง โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นบ.ก.502/2557

จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบางกรวยโดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ย. 2557 -

31 ธ.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11