ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
ชร.ท.534/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาเทิง โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชร.พ.208/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาพาน โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.321/2558

ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดเก็บเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้ว โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.9 พิเศษ/2558

ประกาศราคากลางจ้างทำผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวิธีพิเศษ

26 พ.ย. 2558 -

6 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อต.น.187/2558

จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาน้ำปาด โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

6 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ชร.368/2558

จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

6 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
นน.1140/2558

ประกาศราคากลางงานจัดจ้างรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาน่าน โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

5 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สข.ญ.389/2558

จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

6 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สข.ถ.226/2558

จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขากาญจนวณิช (สงขลา) โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

6 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปน.322/2558

จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขาปัตตานี โดยวิธีตกลงราคา

26 พ.ย. 2558 -

6 ม.ค. 2559

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11