ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
บร.อ.1046/2558

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาลาดพร้าว 101 โดยวิธีตกลงราคา

24 เม.ย. 2558 -

4 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กท.ขห.208/2558

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง โดยวิธีตกลงราคา

24 เม.ย. 2558 -

4 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปต.2/2558

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency Liquidity Plan) โดยวิธีตกลง

23 เม.ย. 2558 -

1 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ต)291/2558

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

23 เม.ย. 2558 -

3 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.23/2558

ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาการจ้างตรวจสอบ Source Code

24 เม.ย. 2558 -

1 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.23/2558

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาการจ้างตรวจสอบ Source Code

24 เม.ย. 2558

24 เม.ย. 2558 -

7 พ.ค 2558

24 เม.ย. 2558 -

7 พ.ค 2558

8 พ.ค 2558

PDF PDF
25 (อ.)/2558

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 172 ชุด (ทดแทนของเดิม 159 ชุด ติดตั้งเพิ่มเติม 13 ชุด) (วิจารณ์ฯหรือเสนอแนะได้วันที่ 23 - 27 เมษายน 2558)

23 เม.ย. 2558 -

27 เม.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
25 (อ.)/2558

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 172 ชุด (ทดแทนของเดิม 159 ชุด ติดตั้งเพิ่มเติม 13 ชุด)

23 เม.ย. 2558 -

3 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ส1)114/2558

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา โดยวิธีตกลงราคา

22 เม.ย. 2558 -

2 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ป1)32/2558

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 สาขาวิภาวดี76โดยวิธีตกลงราคา

22 เม.ย. 2558 -

2 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11