ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
25/2557

ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องทำลายข้อมูลแบบล้างด้วยสนามแม่เหล็กโดยวิธีสอบราคา

21 เม.ย. 2557 -

31 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
25/2557

สอบราคาซื้อเครื่องทำลายข้อมูลแบบล้างด้วยสนามแม่เหล็ก

21 เม.ย. 2557

22 เม.ย. 2557 -

2 พ.ค 2557

22 เม.ย. 2557 -

2 พ.ค 2557

6 พ.ค 2557

- PDF
19/2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระปุกออมสิน ธนาคารโรงเรียน

21 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ.59/2557

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเที่ยมช่อง Green Channel ในรายการ Meet the Fabs (เริ่ด หรู คู่เวอร์)

21 เม.ย. 2557 -

31 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1) 99/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในรายการจตุรัสการเมือง โดยวิธีตกลงราคา

21 เม.ย. 2557 -

31 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
20(อ.)/2557

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE และอุปกรณ์ตู้ PABX (ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 เม.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
พ. 60/2557

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีพิเศษ

18 เม.ย. 2557 -

18 มิ.ย 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.61/2557

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณา Multi vision

18 เม.ย. 2557 -

28 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ. 19/2557

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ Money Plus ทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz โดยวิธีพิเศษ

18 เม.ย. 2557 -

18 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ(1) 93/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ ในรายการกระแสเศรษฐกิจ โดยวิธีตกลงราคา

18 เม.ย. 2557 -

28 พ.ค 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11