ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
พ.60/2558

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขากุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป2) 61/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์นอกสถานที่ ณ Family Mart จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บห.อ.737/2558

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.20/2558

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอบแห้ง

1 เม.ย. 2558 -

2 พ.ค 2558

1 เม.ย. 2558 -

17 เม.ย. 2558

1 เม.ย. 2558 -

17 เม.ย. 2558

20 เม.ย. 2558

- PDF
ธนาคารออมสินภาค 10

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโนนสะอาด โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 10

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโนนสัง โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ส1) 52/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช รวม 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
อภ.9 ธ. 66.1/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สอ.ฆ.(1) 60/2558

จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยวิธีตกลงราคา

1 เม.ย. 2558 -

11 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ส.20/2558

ประะกาศราคากลางซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอบแห้ง โดยวิธีสอบราคา

1 เม.ย. 2558 -

12 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11