ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
63(อฺ)/2558

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ส.ค. 2558 -

13 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
63(อ.)/2558

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ส.ค. 2558 -

6 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF PDF
ต.55/2558

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของสำนักข่าวออนไลน์ รายการ พีเพิล ยูนิตี้ โดยวิธีพิเศษ

3 ส.ค. 2558 -

3 ต.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ส1) 561/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา รวม 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

3 ส.ค. 2558 -

13 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สบ.ขส.2080/2558

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 6 รายการ ธนาคารออมสินเขตสระบุรี โดยวิธีตกลงราคา

3 ส.ค. 2558 -

13 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
28(อ)/2558

ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) สำหรับธนาคารออมสินสำนักงานสาขา/สาขาย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4 ส.ค. 2558 -

14 ก.ย. 2558

4 ส.ค. 2558 -

7 ส.ค. 2558

13 ส.ค. 2558

26 ส.ค. 2558

- PDF
35 (อ)/2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ส.ค. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
ผบ.363/2558

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Sticker See Through สำหรับรถยนต์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

31 ก.ค 2558 -

11 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
บร.อ.-/2558

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินหน่วยให้บริการเทศบาลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา

31 ก.ค 2558 -

11 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ปอ.ช.(ป1) 133/2558

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 2 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

31 ก.ค 2558 -

11 ก.ย. 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11