ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
พ.179/2557

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ. 102 MHz ในรายการ อุณหภูมิเศรษฐกิจ โดยวิธีพิเศษ

22 ส.ค. 2557 -

2 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
พ.180/2557

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ สองเกลอตลุยโอทอป เที่ยงวันทันกระแส และข่าวค่ำทันโลก โดยวิธีพิเศษ

22 ส.ค. 2557 -

30 ก.ย. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป2)319/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านเทสโก้ โลตัส จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

22 ส.ค. 2557 -

2 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1)361/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

22 ส.ค. 2557 -

2 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธอ.อ.(ป1)360/2557

ประกาศราคากลาง งานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา

22 ส.ค. 2557 -

2 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
52/2557

สอบราคาจ้างผลิตกระเป๋าดินสอ จำนวน 2 รายการ

22 ส.ค. 2557 -

2 ก.ย. 2557

22 ส.ค. 2557 -

1 ก.ย. 2557

22 ส.ค. 2557 -

1 ก.ย. 2557

2 ก.ย. 2557

- PDF
55 /2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

22 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
กพ.ค.1959/2557

ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิดติดตั้งที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 103 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

21 ส.ค. 2557 -

1 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
กพ.ค.1957/2557

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อ INK CARTRIDGE BLACK FOR CANON CR-55 จำนวนน 300 ตลับ โดยวิธีตกลงราคา

21 ส.ค. 2557 -

1 ต.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
87(อ.)/2557

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Core Banking Systems พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ส.ค. 2557 -

25 ส.ค. 2557

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11