ข่าวธนาคาร5 เม.ย. 2554

๑ เมษายน ๒๕๕๔ วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๙๘ ปี

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ ๙๘ ปี นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพานพุ่มถวายสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระกรุณาพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน โดยมีพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์เทวสถาน โบถส์พราหมณ์  สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ประกอบพิธีบวงสรวงฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
         พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีพิธีสักการะพระพุทธภควาปฏิมากร พระภูมิเจ้าที่ พระรูปพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน คล้องมาลัยช้างมงคลคู่ ด้านหน้าอาคารทรงไทย และ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ หอประชุมบุรฉัตร ซึ่งในพิธีทำบุญดังกล่าวธนาคารออมสินได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อมฺพรเถร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มาเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้ประทานสัมโมทนียกถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินเพื่อความเป็นสิริมงคล และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๘ ปี ดังกล่าวธนาคารออมสินได้มอบกระปุกออมสินช้างออมให้กับผู้ใช้บริการฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ ๒๐๐ บาทขึ้นไป พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศในวันนี้ด้วย