ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการออมสินสีขาว “รวมพลังประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

17 ธ.ค. 2557