ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญพนักงานใหม่ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ใต้ร่มพระบารมี" รุ่นที่ ๑๑/๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

20 ต.ค. 2557