ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Rastriya Banijya Bank และ Nepal Bangladesh Bank ประเทศเนปาล จำนวน ๒๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจการธนาคารออมสิน เพื่อศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการเครดิตและความเสี่ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

26 ส.ค. 2557