ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการเสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” ซึ่งสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจัดขึ้น ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

29 ก.ค. 2557