ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

ธนาคารออมสินโดยนายสุพจน์ อาวาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงสามฝ่ายว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนระหว่างกระทรวงการคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสิน โดยมีนายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และนายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

17 พ.ย. 2557