ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

ธนาคารออมสินโดยนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ของทุกปี ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

26 พ.ย. 2557