ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ซึ่งฝ่ายกำกับการปฎิบัติงานและธรรมาภิบาล ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้น เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับให้แก่ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งมีผู้บริหารระดับส่วน / ฝ่าย / ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส จำนวน ๖๐ คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

25 ก.พ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์