ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “รู้จักออม รู้จักธรรม” เพื่อให้สามเณรและแม่ชีน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายสิทธิคุณ ศิริอนันต์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรให้ความรู้

15 พ.ค. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์