ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗ “ณ เวลาแห่งความผูกพัน” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ จำนวน ๑๐๓ คน โดยงานดังกล่าวธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และอุทิศตนให้ธนาคารตลอดมาจนเกษียณอายุ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

26 ก.ย. 2557