ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๑,๐๔๑ ของประเทศ

28 ส.ค. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์