ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนการจัดทำละครกึ่งสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

21 ก.ค. 2557