ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวธนาคาร

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล และนางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและกลยุทธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๑ ปี

3 ก.ค. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์