ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป จำนวนรวม ๑,๗๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  2 มี.ค. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน ร่วมพิธีเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ซึ่งรัฐบาลริเริ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่าง ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยการตั้งปณิธานความดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทางอ้อม

  26 ก.พ. 2558
 • นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ซึ่งฝ่ายกำกับการปฎิบัติงานและธรรมาภิบาล ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้น เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับให้แก่ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งมีผู้บริหารระดับส่วน / ฝ่าย / ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส จำนวน ๖๐ คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  25 ก.พ. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรถยนต์ Toyota All New Yaris จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก ๑ บาท จำนวน ๓๐ รางวัล ให้แก่ผู้โชคดีจากการจับรางวัลกิจกรรม “ลุ้นรถ รวยทอง กับบัตรออมสิน” ครั้งที่ ๖ โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และ “ดีเจเจม จิตตริน กุลกัลยาดี” เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  25 ก.พ. 2558