ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ธนาคารออมสินร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร MyMo ภายในงานสัมมนา “BOT Conference on Thailand’s Payment 2015” ผนึกกำลังผลักดันเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ Digital Economy ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  31 ส.ค. 2558
 • นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ประเด็นของสถาบันการเงินที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายก่อการร้าย” ให้แก่คณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสังกัดสายงานกำกับและควบคุมที่เกี่ยวข้อง

  31 ส.ค. 2558
 • ธนาคารออมสินร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ “บุคคลต้นแบบ” จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีนางสุวรรณี อุยานนท์ พนักงานปฏิบัติการ ๗ หน่วยจัดหาพัสุด ๓ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ เข้ารับรางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจำปี ๒๕๕๘

  31 ส.ค. 2558
 • ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และขอบคุณลูกค้า โดยเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล นำลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารชมละครเพลง “เพลงรักสามฤดู” ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

  29 ส.ค. 2558