ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญพนักงานใหม่ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ใต้ร่มพระบารมี" รุ่นที่ ๑๑/๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  20 ต.ค. 2557
 • นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

  19 ต.ค. 2557
 • ธนาคารออมสินภาค ๑๘ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางการเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แนะนำวางแผนการลงทุน พร้อมให้บริการด้านเงินฝากและสินเชื่อ ในงาน “คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” ซึ่งกระทรวงการคลังจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  18 ต.ค. 2557
 • นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมทอดผ้ากฐิน ในพิธีกฐินทาน “ออมบุญออมสิน ตานกฐินวัดของเฮา” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพญาวัด จ.น่าน

  18 ต.ค. 2557