ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ธนาคารออมสินโดยนางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจิรเดช วรเพียรกุล นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศ นาวาตรีศรายุทธ์ พัฒนศักดิ์ เลขาธิการสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต WE CAN FLY GYMNASTICS IN CONCERT - THE FIRST OF THAILAND ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

  15 ก.ย. 2557
 • นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายจาก นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งระยะสั้น กลาง และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว รวมถึงการเดินหน้าปฏิรูปภาษี การผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ให้เสร็จภายใน ๑ ปี ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง

  15 ก.ย. 2557
 • นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมวางพวงดอกไม้ถวายสักการะและน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในวันบุรฉัตร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้วางรากฐานคลังออมสินซึ่งวัฒนามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ณ บริเวณหน้าพระรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  14 ก.ย. 2557
 • นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

  13 ก.ย. 2557