ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางและนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารและการเงิน (Current Issue) ในหัวข้อ “Sustainable Development (SD)” โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

  27 เม.ย. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมเป็นประธานในงาน “ดนตรีส่งความสุข แทนคำขอบคุณ จากกรมศุลการและธนาคารออมสิน” งานเลี้ยงรับรองลูกค้าซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับกรมศุลกากรจัดขึ้น โดยมีลูกค้าของธนาคารออมสินและกรมศุลกากรร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  24 เม.ย. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมให้การต้อนรับนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของธนาคารออมสินในงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง รอบ ๖ เดือน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง

  22 เม.ย. 2558
 • นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าฐานราก กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และนางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและกลยุทธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมให้การต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของธนาคารออมสินในงานแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  17 เม.ย. 2558