ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบสร้อยคอทองคำน้ำหนัก ๑ บาท จำนวน ๗ เส้น ให้กับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง เหรัญญิก มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบสร้อยคอทองคำดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  30 มิ.ย. 2558
 • ธนาคารออมสินจัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “พฤษภามหาสนุก ลุ้นกระปุกทองคำ บัตรเดบิต” เพื่อมอบโชคกระปุกออมสินทองคำ จำนวน ๕ รางวัล มูลค่ารางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้โชคดีซึ่งเป็นผู้สมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารประเภท บัตรออมสิน วีซา เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ทไลฟ์ หรือบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

  30 มิ.ย. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานนำไปจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว แผนแม่บทของหน่วยงานสนับสนุน แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการภาคและเทียบเท่าขึ้นไป เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  29 มิ.ย. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมประกอบพิธีเปิดงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน “ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” ซึ่งมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ฮอลล์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  27 มิ.ย. 2558