ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานชมรมถ่ายภาพธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการอบรม "ความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพ” ซึ่งชมรมถ่ายภาพฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมถ่ายภาพฯ และพนักงานจำนวนกว่า ๕๐ คน ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

  31 ส.ค. 2557
 • นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Rastriya Banijya Bank และ Nepal Bangladesh Bank ประเทศเนปาล จำนวน ๒๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจการธนาคารออมสิน เพื่อศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการเครดิตและความเสี่ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  26 ส.ค. 2557
 • นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตอบรับคำท้า Ice Bucket Challenge ปฏิบัติการใช้น้ำแข็งราดตัว

  26 ส.ค. 2557
 • นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด เป็นประธานในพิธีจับรางวัลกิจกรรม “ลุ้นรถ รวยทอง กับบัตรออมสิน” ครั้งที่ ๑ เพื่อมอบโชครางวัลรถยนต์ Toyota All New Yaris จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลสร้อยคอทองคำน้ำหนัก ๑ บาท จำนวน ๓๐ รางวัล ให้แก่ผู้โชคดี

  25 ส.ค. 2557