ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดตัวบริการโมบายแบงก์กิ้ง “MyMo” My Money My Mobile อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน สื่อมวลชน พร้อมลูกค้ากลุ่มแรกที่ใช้บริการเข้าร่วมงาน ซึ่งได้มีการ surprise ลูกค้าที่สมัคร MyMo ลำดับที่ ๑๐๐,๐๐๐ ในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น ๖ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  30 ก.ค. 2558
 • ธนาคารออมสินเปิดสาขาย่อยพร้อมกัน ๗ แห่ง ในพื้นที่ ๗ อำเภอของ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดยธนาคารออมสินนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่เปิดให้บริการในพื้นที่อำเภอดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดยะลาในพื้นที่อำเภอกาบัง อำเภอกรงปินัง และอำเภอธารโต โดยที่อำเภอกรงปินังและอำเภอธารโตนั้นสาขาย่อยของธนาคารออมสินตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอ ส่วนที่อำเภอกาบังธนาคารออมสินได้เปิดสาขาย่อย ณ อาคารพาณิชย์ ๑ ชั้น ๒ คูหา เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ต.กาบัง

  29 ก.ค. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเปิดงานเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 (Photo Bangkok Festival 2015) ซึ่งธนาคารออมสินร่วมให้การสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  29 ก.ค. 2558
 • ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระผงไพรีพินาศ ซึ่งธนาคารออมสินจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ๒๐,๐๐๐ กอง ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

  29 ก.ค. 2558