ข่าวธนาคาร

เปิดสาขาโรบินสัน สกลนคร ลำดับที่ ๙๗๘
12 ก.ค. 2556

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ธนาคารออมสินภาค ๑๐ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๙๗๘ ในการนี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายพิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา ๔ และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๐ โดยมีนายสุวิทย์ ติรโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนครน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ลูกค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
          ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร เป็นธนาคารออมสินสาขาเต็มรูปแบบเปิดให้บริการในธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการออมสินสีขาว “รวมพลังประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  17 ธ.ค. 2557
 • นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ ในโอกาสที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

  16 ธ.ค. 2557
 • ธนาคารออมสินภาค ๑๔ จัดพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลำลูกกา ๑ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นธนาคารออมสินสาขาลำดับที่ ๑,๐๒๓ ของประเทศ และเป็นลำดับที่ ๖๐ ของภาค ๑๔

  15 ธ.ค. 2557
 • นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗

  13 ธ.ค. 2557