ข่าวธนาคาร

ออมสินออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ “ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑
16 พ.ค. 2556

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด เป็นประธานในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ “ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสื่อมวลชน และผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล ประกอบด้วย นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายณัฐวัฒน์ วงศ์บัณฑิต เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักการสอบสวนนิติการ กรมการปกครอง นางสาวกนกวรรณ บุญประเสริฐ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และนางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล พร้อมด้วยสื่อมวลชน และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
          สำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ “ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑ ได้ทำการออกรางวัลตามลำดับ ดังนี้  รางวัลที่ ๓ ทองคำแท่งหนัก ๒๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๔ ทองคำแท่งหนัก ๕ บาท จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๕ ทองรูปพรรณหนัก ๒ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล และรางวัลที่ ๖ ทองคำรูปพรรณหนัก ๑ บาท จำนวน ๕๐ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๖๖ รางวัล โดยสลากออมสินพิเศษที่มีสิทธ์ลุ้นรางวัลทองคำ ครั้งที่ ๑ จะเป็นสลากออมสินพิเศษ ๓ ปี งวดที่ ๕๘ ที่ฝากตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน ร่วมพิธีเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ซึ่งรัฐบาลริเริ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่าง ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยการตั้งปณิธานความดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทางอ้อม

  26 ก.พ. 2558
 • นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ซึ่งฝ่ายกำกับการปฎิบัติงานและธรรมาภิบาล ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้น เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับให้แก่ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งมีผู้บริหารระดับส่วน / ฝ่าย / ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส จำนวน ๖๐ คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  25 ก.พ. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรถยนต์ Toyota All New Yaris จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก ๑ บาท จำนวน ๓๐ รางวัล ให้แก่ผู้โชคดีจากการจับรางวัลกิจกรรม “ลุ้นรถ รวยทอง กับบัตรออมสิน” ครั้งที่ ๖ โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และ “ดีเจเจม จิตตริน กุลกัลยาดี” เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  25 ก.พ. 2558
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลหญิง กีฬารัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๘ จากนายนำพร ยมนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานชมรมฟุตบอลธนาคารออมสิน นายกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ในฐานะกรรมการชมรมวอลเลย์บอลธนาคารออมสิน และคณะนักกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลหญิงธนาคารออมสิน ณ บริเวณหน้าห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยทีมฟุตบอลธนาคารออมสินสามารถรักษาแชมป์ในการแข่งขันดังกล่าวได้เป็นสมัยที่ ๒ ติดต่อกัน ขณะที่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงธนาคารออมสินได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นปีแรก

  24 ก.พ. 2558