ข่าวธนาคาร

ออมสินออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ “ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑
16 พ.ค. 2556

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด เป็นประธานในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ “ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสื่อมวลชน และผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล ประกอบด้วย นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายณัฐวัฒน์ วงศ์บัณฑิต เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักการสอบสวนนิติการ กรมการปกครอง นางสาวกนกวรรณ บุญประเสริฐ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และนางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล พร้อมด้วยสื่อมวลชน และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
          สำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ “ลุ้นทองฉลอง ๑๐๐ ปี” ครั้งที่ ๑ ได้ทำการออกรางวัลตามลำดับ ดังนี้  รางวัลที่ ๓ ทองคำแท่งหนัก ๒๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๔ ทองคำแท่งหนัก ๕ บาท จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๕ ทองรูปพรรณหนัก ๒ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล และรางวัลที่ ๖ ทองคำรูปพรรณหนัก ๑ บาท จำนวน ๕๐ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๖๖ รางวัล โดยสลากออมสินพิเศษที่มีสิทธ์ลุ้นรางวัลทองคำ ครั้งที่ ๑ จะเป็นสลากออมสินพิเศษ ๓ ปี งวดที่ ๕๘ ที่ฝากตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ณ ทำเนียบองคมนตรี นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

  2 ก.ย. 2557
 • ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสินสนับสนุนการจำหน่ายลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมการค้าภายใน เพื่อช่วยกระจายผลไม้ในฤดูกาลผลิตมาก และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลองกองจากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

  2 ก.ย. 2557
 • นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานชมรมถ่ายภาพธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการอบรม "ความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพ” ซึ่งชมรมถ่ายภาพฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมถ่ายภาพฯ และพนักงานจำนวนกว่า ๕๐ คน ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

  31 ส.ค. 2557
 • นางสาวจุฑารัตน์ เสรีเจริญฤทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Rastriya Banijya Bank และ Nepal Bangladesh Bank ประเทศเนปาล จำนวน ๒๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจการธนาคารออมสิน เพื่อศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการเครดิตและความเสี่ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

  26 ส.ค. 2557