ตรวจสลากออมสิน

ข่าวธนาคาร

23 มี.ค.
อธส. รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
22 มี.ค.
ประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สายงานกิจการสาขา 1
เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคารและสายงานกิจการสาขาในการประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยงานในสังกัดสายงานกิจการสาขา 1 (ธนาคารออมสินภาค 1 – 3)
21 มี.ค.
แสดงความยินดีบอร์ดใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 คุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสินมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและให้การต้อนรับพลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
18 มี.ค.
ออมสินร่วมกิจกรรมโรดโชว์ค้ำประกันสินเชื่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 คุณสุจินตนา หงษ์ทอง ฝ่ายบริหารการขายลูกค้าธุรกิจฐานราก คุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
16 มี.ค.
ออมสินร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสิน โดยคุณจิราพร นุกิจรังสรรค์  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียน
16 มี.ค.
ออมสินคว้ารางวัล “สุริยศศิธร” ปี 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินโดยคุณพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขานุการ เข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
Displaying results 1-6 (of 823)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|