ตราสัญลักษณ์

 • ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน

  ดาวน์โหลด

  Ai (2.5 MB)

 • ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน

  ดาวน์โหลด

  Ai (12.1 MB)

 • คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์

  ดาวน์โหลด

  PDF (4.7 MB)

 • พระฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

  ดาวน์โหลด

  ZIP (259.0 MB)