คำถามที่พบบ่อย

สลากออมสิน

สลากออมสินมีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์อย่างไร

สลากออมสินมีทั้งหมด 4 ประเภท
1. สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี ราคาหน่วยละ  50 บาท
2. สลากออมสินพิเศษ อายุ 5 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท (* ปัจจุบันหยุดรับฝาก)
3. สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) อายุ 10 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท (* ปัจจุบันหยุดรับฝาก)
4. สลากออมสินกุศล งวดที่ 2 ราคาฉบับละ 40 บาท (* ปัจจุบันหยุดรับฝาก)

สลากออมสินพิเศษคืออะไร

 สลากออมสินพิเศษ คือ การฝากเงินประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินรางวัลและดอกเบี้ย

สลากออมสินที่รับฝากในปัจจุบัน เป็นประเภทใด

ปัจจุบันรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี ราคาหน่วยละ 50 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัล 36 ครั้ง

หากต้องการฝากสลากออมสิน สามารถฝากสลากออมสินได้ที่ใด

ท่านสามารถฝากสลากออมสินโดยติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้ใกล้บ้านท่าน หรือสาขาที่ท่านสะดวกในการติดต่อ

การฝากสลากออมสิน มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

 การฝากสลากออมสินไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้น การฝากเพิ่มที่สาขาที่อยู่ต่างจังหวัดกับสาขาที่ท่านเปิดทะเบียนสลากไว้ โดยจะคิดค่าใช้สายระบบ ONLINE 20 บาท ต่อทะเบียน

สามารถฝากสลากออมสินได้ช่วงไหนบ้าง

ธนาคารเปิดรับฝากสลากออมสินอย่างต่อเนื่อง แต่อาจหยุดรับฝากบางช่วง หรือเปลี่ยนประเภทสลากที่รับฝาก ซึ่งสามารถติดตามการเปิดรับฝากสลากออมสินได้ที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

การฝากสลากออมสินต้องมีสมุดบัญชีหรือไม่

การฝากสลากออมสินไม่จำเป็นต้องมีสมุดบัญชีเงินฝาก เพราะการฝากสลากผู้ฝากจะได้บัตรทะเบียนสลาก และใบสลาก ซึ่งในใบสลากนั้นจะมีเลขหมายสลากไว้สำหรับตรวจรางวัล
ยกเว้น ท่านมีความประสงค์จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก หรือ กระแสรายวันเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับการโอนเงินรางวัล

เอกสารที่ใช้ฝากสลากออมสินมีอะไรบ้าง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (เด็กซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน)

สลากออมสิน จะออกรางวัลเมื่อใด

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและธนาคารเห็นสมควรให้เลื่อนไปออกรางวัลในวันก่อนหรือหลังวันที่ 16 แต่ทั้งนี้ไม่มีผลต่อสิทธิการถูกรางวัลแต่อย่างใด (ถือเสมือนออกรางวัลวันที่ 16 ของเดือน)

สามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ไหนบ้าง

1. ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
2. หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหลังวันทำการออกรางวัล ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก ฯลฯ
3. www.gsb.or.th
4. Call Center โทร. 1115
5. บริการตรวจผลรางวัลผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือสำหรับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ 5 ปี (ผู้ฝากต้องสมัครขอใช้บริการที่สาขา)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5