สาขา ธนาคารออมสิน
  • ที่ตั้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 417 ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อำเภอ จังหวัด77 11110
  • โทร 0-2193-8213-5
  • พิกัด 13.903919, 100.528475