ตรวจรางวัลสลากออมสิน

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกประเภทของ สลากออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกงวดรางวัล

  • โปรดตรวจรางวัล โดยเลือกเดือน และ พ.ศ. ที่มีสิทธิถูกรางวัลครั้งแรก
    นับจากวันเริ่มมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่ระบุไว้ในใบสลากฯ จนครบ 36 ครั้ง เท่านั้น เพราะการตรวจรางวัลนอกเหนือจากสิทธิ อาจทำให้ท่านเข้าใจผิด