ผลการออกรางวัลล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินการกุศลครั้งที่ 2
ครั้งที่ : 01/2555วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2555
 
รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง 10 อันดับ อันดับละ 500,000 บาท
  0973407 
รางวัลที่ 2 ออก 4 ครั้ง 40 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท
  1004949     1456769     2674555     3018792      
รางวัลที่ 3 ออก 10 ครั้ง 100 อันดับ อันดับละ 15,000 บาท
  0160034     1856232     3862008     4524053     4660305 
  5134567     5401684     8310925     9125075     9389547 
รางวัลที่ 4 ออก 30 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
  0034850     0165750     0170398     0382027     0440407 
  0644393     0667482     0893063     1144138     1348153 
  1447943     1602572     1827131     1998669     2431091 
  2869982     3650480     4405638     4581012     5371402 
  6256361     6508507     6535022     6884017     7585501 
  7711855     7726402     8535525     8571216     9466543 
รางวัลที่ 5 ออก 50 ครั้ง 500 อันดับ อันดับละ 2,500 บาท
  0244147     0336991     0459453     0629142     0931949 
  1036389     1066270     1859988     1959764     2213684 
  2442115     2582808     3164799     3226561     3560549 
  3927569     3934164     3947584     3978366     4194837 
  4396227     4609091     4798437     4870233     5032882 
  5126559     5304406     5408636     5448286     5462481 
  5508705     5626937     6266163     6482791     7160152 
  7349317     7480965     7642466     7648426     7899714 
  8093091     8252737     8530856     8632390     9007114 
  9030463     9066579     9271834     9385199     9936273