ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 42 - 60
ครั้งที่ : 07/2556 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2556
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 48 L 7222654 งวดที่ 51 T 9580904 งวดที่ 54 K 4610747  
อันดับพิเศษ ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 45 บ 4718807  
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 976 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    2995378  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 1,952 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1810805 7737527  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 4,880 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0419157 2227627 5282074 7549989 8141513  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 9,760 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0417353 0448503 1031906 4728521 5326975  
    5370302 6072667 6829861 9557647 9819183  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 2,925 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4610747 7222654 9580904  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 19,418 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    576539 741062  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 194,064 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    62612 90032  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,940,512 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1778 7424