ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 54 - 77
ครั้งที่ : 07/2558 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2558
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 58 A 9128309 งวดที่ 58 ณ 9468923 งวดที่ 77 K 9705956  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 56 F 3815638 งวดที่ 64 ห 5219185  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 2,708 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0841865 7523322  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 6,770 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1230390 1598754 1951164 6296484 7443574  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 13,540 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0612566 3981492 5011361 5601045 6036727  
    6522958 7316704 7897623 9238873 9339523  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,059 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    9128309 9468923 9705956  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 27,290 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    366727 542673  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 268,694 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    19668 80847  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,683,198 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4066 8063