ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 47 - 66
ครั้งที่ : 07/2557 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2557
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 62 ฐ 1263447 งวดที่ 65 C 6440885 งวดที่ 65 ค 8626213  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 50 H 7184114 งวดที่ 59 ก 3206731  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 2,202 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1404719 4202190  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 5,505 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1126878 7455704 8774273 9540381 9584462  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 11,010 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    2232356 2666931 3316807 3627495 5558636  
    5759318 8323189 8353052 8914716 9280769  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3,300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1263447 6440885 8626213  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 21,896 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    436479 959381  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 218,798 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    24824 39218  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,187,776 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    6756 8003